Rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

 1. Zasady prowadzenia przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy:

  1) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983r. (Dz. U. Nr 97/2006, poz. 673 j.t. z późn. zm.) ,
  2) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz.1243 z późniejszymi zmianami),
  4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

 2. Wykaz rejestrów i archiwów :
 • rejestr korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • rejestr reklamacji,
 • rejestr zawieranych umów,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr pełnomocnictw,
 • rejestr zarządzeń,
 • repertorium spraw sądowych,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencja odpadów,
 • archiwum zakładowe (składnica akt).

 

 

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-01-24 14:29:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:13:49 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:13:25 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:12:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:09:57 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:09:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:09:35 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:09:24 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:09:09 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:08:56 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:08:13 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:08:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:07:38 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:05:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:03:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:02:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:00:37 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 13:00:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:58:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:58:13 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:58:06 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:57:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:57:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:56:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-04 12:46:49 Jakub Zarzycki

Utworzenie

Liczba odwiedzin

11613

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2011-04-04 12:46:49

Osoba wytwarzająca informację

Jakub Zarzycki

Czas publikacji

2011-04-04 12:46:49

Osoba wprowadzająca informację

Jakub Zarzycki