Struktura, organizacja

Struktura organizacyjna Sosnowieckich Wodociągów S.A. obejmuje:

- pion Prezesa Zarządu,

- pion Wiceprezesa Zarządu,

- pion Członka Zarządu.

 

W skład pionu Prezesa Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

- Główny Księgowy - zwany dalej również jako „GK”,

- Biuro Zarządu - zwane dalej również jako „DBZ”,

- Zespół ds. BHP i ppoż. - zwany dalej również jako „BHP”,

- Dział pracowniczo-administracyjny - zwany dalej również jako „DP”,

- Zespół ds. prawno-organizacyjnych - zwany dalej również jako „DPO”,

- Stanowisko samodzielne ds. społecznej odpowiedzialności biznesu - zwane dalej również jako „CSR”,

- Koordynator ds. ochrony infrastruktury krytycznej i obrony cywilnej - zwany dalej również jako DC,

- Stanowisko samodzielne ds. bezpieczeństwa informacji - zwane dalej również jako „DI”,

- Stanowisko samodzielne ds. ochrony danych - zwane dalej również jako „IOD”.

- Stanowisko samodzielne ds. kontroli wewnętrznej - zwane dalej również jako „DK”,

- Zespół ds. zamówień publicznych - zwany dalej również jako DZP,

- Dział Techniczny i Inwestycji - zwany dalej również jako DTT,

- Zespół informatyki - zwany dalej również jako „IT”.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

- Dział finansowo – księgowy - zwany dalej również jako „GKF”,

- Dział rozrachunków i windykacji - zwany dalej również jako „GKW”.

 

W skład pionu Wiceprezesa Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

- Główny Specjalista ds. sanitarnych - zwany dalej również jako „TSK”,

- Główny Specjalista ds. sieciowych - zwany dalej również jako „TSW”.

 

Głównemu Specjaliście ds. sanitarnych podlegają bezpośrednio:

- Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - zwany dalej również jako „TK”,

- Laboratorium - zwane dalej również jako „TL”,

- Dział Oczyszczalni Ścieków - zwany dalej również jako „TO”,

- Zespół ds. gospodarki ściekowej - zwany dalej również jako „TGŚ”.

Głównemu Specjaliście ds. sieciowych podlegają bezpośrednio:

- Dział Wykonawstwa - zwany dalej również jako „TR”,

- Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - zwany dalej również jako „TW”.

 

W skład pionu Członka Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

- Dział analiz ekonomicznych i kontrolingu - zwany dalej również jako „EKA”,

- Dział sprzedaży i obsługi klienta - zwany dalej również jako „BOK”,

- Dział Energetyczny - zwany dalej również jako „TE”,

- Dział Mechaniczny - zwany dalej również jako „TM”,

- Dyspozytornia - zwana dalej również jako „TD”.

 

Kontrole

W 2023 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:

oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach w zakresie:

1) punktu legalizacyjnego wodomierzy,

2) ekspertyzy stanowisk pomiarowych do sprawdzania wodomierzy.

 

Struktura organizacyjna Sosnowieckich Wodociągów S.A. obejmuje:

-     pion Prezesa Zarządu,

-     pion Wiceprezesa Zarządu,

-     pion Członka Zarządu.

 

W skład pionu Prezesa Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-       Główny Księgowy - zwany dalej również jako „GK”,

-     Biuro Zarządu - zwane dalej również jako „DBZ”,

-     Zespół ds. BHP i ppoż. - zwany dalej również jako „BHP”,

-     Dział pracowniczo-administracyjny - zwany dalej również jako „DP”,

-     Zespół ds. prawno-organizacyjnych - zwany dalej również jako „DPO”,

-     Stanowisko samodzielne ds. społecznej odpowiedzialności biznesu - zwane dalej również jako „CSR”,

-     Koordynator ds. ochrony infrastruktury krytycznej i obrony cywilnej - zwany dalej również jako DC,

-     Stanowisko samodzielne ds. bezpieczeństwa informacji - zwane dalej również jako „DI”,

-     Stanowisko samodzielne ds. ochrony danych - zwane dalej również jako „IOD”.

-     Stanowisko samodzielne ds. kontroli wewnętrznej - zwane dalej również jako „DK”,

-     Zespół ds. zamówień publicznych - zwany dalej również jako DZP,

-     Dział Techniczny i Inwestycji - zwany dalej również jako DTT,

-        Zespół informatyki - zwany dalej również jako „IT”.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

-        Dział  finansowo – księgowy - zwany dalej również jako „GKF”,

-        Dział rozrachunków i windykacji - zwany dalej również jako „GKW”.

 

W skład pionu Wiceprezesa Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Główny Specjalista ds. sanitarnych - zwany dalej również jako „TSK”,

-        Główny Specjalista ds. sieciowych - zwany dalej również jako „TSW”.

 

Głównemu Specjaliście ds. sanitarnych podlegają bezpośrednio:

-        Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - zwany dalej również jako „TK”,

-        Laboratorium - zwane dalej również jako „TL”,

-        Dział Oczyszczalni Ścieków - zwany dalej również jako „TO”,

-        Zespół ds. gospodarki ściekowej - zwany dalej również jako „TGŚ”.

Głównemu Specjaliście ds. sieciowych podlegają bezpośrednio:

-        Dział Wykonawstwa - zwany dalej również jako „TR”,

-        Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej - zwany dalej również jako „TW”.

 

W skład pionu Członka Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Dział analiz ekonomicznych i kontrolingu - zwany dalej również jako „EKA”,

-        Dział sprzedaży i obsługi klienta - zwany dalej również jako „BOK”,

-        Dział  Energetyczny - zwany dalej również jako „TE”,

-        Dział Mechaniczny - zwany dalej również jako „TM”,

-        Dyspozytornia - zwana dalej również jako „TD”.

 

Kontrole

W 2023 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:

oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach w zakresie:

1) punktu legalizacyjnego wodomierzy,

2) ekspertyzy stanowisk pomiarowych do sprawdzania wodomierzy.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-18 10:10:25 Piotr Czech

Edycja

2022-04-26 11:15:41 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:19:28 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:19:08 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:18:57 Piotr Czech

Edycja

2020-07-21 11:26:51 Piotr Czech

Edycja

2020-05-18 15:27:59 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:27:09 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:26:31 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:19:37 Robert Jarek

Edycja

2019-07-08 09:47:54 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:37:49 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:37:26 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:36:46 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-01-31 14:22:19 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-24 11:41:39 Łukasz Podsiadło

Edycja

2017-08-03 14:03:23 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-08-03 08:49:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-08-03 08:46:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-05-08 15:22:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-05-08 15:21:33 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-01-24 14:28:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2016-04-26 08:15:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:37:55 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:27:22 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:25:52 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:12:17 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:11:47 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-03-12 12:07:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-01-30 14:45:34 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-01-30 14:45:00 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-08-28 09:10:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:07:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:05:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:05:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:03:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:02:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:01:25 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:01:12 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:00:50 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:00:28 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 14:59:24 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 14:56:33 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-18 13:51:49 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:09:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:09:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:08:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:07:45 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:07:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:05:46 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:04:45 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:04:32 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:03:15 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:02:43 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 11:50:24 Łukasz Podsiadło

Edycja

2010-01-13 09:45:11 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-20 09:42:44 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:55:40 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:54:48 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:53:20 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:52:37 Łukasz Podsiadło

Aktywacja

2008-03-17 12:52:30 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:45:46 Łukasz Podsiadło

Deaktywacja

2008-03-17 12:45:18 Łukasz Podsiadło

Aktywacja

2008-03-17 12:44:16 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:41:30 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

22878

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2008-03-17 12:41:30

Osoba wytwarzająca informację

Paweł Kopczyński

Czas publikacji

2008-03-17 12:41:30

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło