Struktura, organizacja

Struktura organizacyjna Sosnowieckich Wodociągów S.A. obejmuje:
- pion Prezesa Zarządu,
- pion Wiceprezesa Zarządu,
- pion Członka Zarządu.

W skład pionu Prezesa Zarządu wchodzą następujące komórki i samodzielne stanowiska organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:
- Główny Księgowy - zwany dalej również jako „GK”,
- Biuro Zarządu - zwane dalej również jako „DBZ”,
- Zespół ds. BHP i ppoż. - zwany dalej również jako „BHP”,
- Dział pracowniczo – administracyjny - zwany dalej również jako „DP”,
- Zespół ds. prawno-organizacyjnych - zwany dalej również jako „DPO”,
- Koordynator ds. ochrony infrastruktury krytycznej i obrony cywilnej – zwany dalej również jako DC,
- Stanowisko samodzielne ds. bezpieczeństwa informacji - zwane dalej również jako „DI”,
- Stanowisko samodzielne ds. ochrony danych - zwane dalej również jako „IOD”.
- Stanowisko samodzielne ds. kontroli wewnętrznej – zwane dalej również jako „DK”,
- Zespół ds. zamówień publicznych – zwany dalej również jako DZP,
- Dział Techniczny i Inwestycji – zwany dalej również jako DTT.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:
- Dział  finansowo – księgowy - zwany dalej również jako „GKF”,
- Dział rozrachunków i windykacji - zwany dalej również jako „GKW”,
- Zespół informatyki - zwany dalej również jako „IT”.

W skład pionu Wiceprezesa Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:
- Główny Specjalista ds. sanitarnych – zwany dalej również jako „TSK”,
- Główny Specjalista ds. sieciowych - zwany dalej również jako „TSW”,
- Dział  Energetyczny - zwany dalej również jako „TE”,
- Dział Mechaniczny - zwany dalej również jako „TM”,
- Dyspozytornia - zwana dalej również jako „TD”.

Głównemu Specjaliście ds. sanitarnych podlegają bezpośrednio:
- Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej – zwany dalej również jako „TK”,
- Laboratorium – zwane dalej również jako „TL”,
- Dział Oczyszczalni Ścieków – zwany dalej również jako „TO”,
- Zespół ds. realizacji projektów – zwany dalej również jako „TRP”.

Głównemu Specjaliście ds. sieciowych podlegają bezpośrednio:
- Dział Wykonawstwa – zwany dalej również jako „TR”,
- Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej – zwany dalej również jako „TW”.

W skład pionu Członka Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:
- Dział analiz ekonomicznych i kontrolingu - zwany dalej również jako „EKA”,
- Dział sprzedaży i obsługi klienta - zwany dalej również jako „BOK”.
Kontrole

W 2021 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:
- oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu, oceny przestrzegania obostrzeń związanych
z COVID-19,
- oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem ograniczenia ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2, oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu,
Kontrola w powyższym zakresie została przeprowadzona dwukrotnie. W przypadku jednej
z nich wydano zalecenie, które zostało wykonane, o czym został poinformowany organ kontrolujący.
- oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu.


Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach w zakresie:
oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów wewnątrz zakładowych, legalności zatrudnienia obywateli polskich, wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników oraz rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m. in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Wydane w wyniku kontroli wystąpienie zostało wykonane, o czym został poinformowany organ kontrolujący.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu Wydział Kontroli Płatników Składek w zakresie:
- prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emertytalne i rentowe,
- wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W 2021 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:
    oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu, oceny przestrzegania obostrzeń związanych
z COVID-19,
    oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem ograniczenia ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2, oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu,
Kontrola w powyższym zakresie została przeprowadzona dwukrotnie. W przypadku jednej
z nich wydano zalecenie, które zostało wykonane, o czym został poinformowany organ kontrolujący.
    oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu i kontroli wewnętrznej jakości wody oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu.
Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach w zakresie:
oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów wewnątrz zakładowych, legalności zatrudnienia obywateli polskich, wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników oraz rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m. in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Wydane w wyniku kontroli wystąpienie zostało wykonane, o czym został poinformowany organ kontrolujący.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu Wydział Kontroli Płatników Składek w zakresie:
    prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
    ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
    prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emertytalne
i rentowe,
    wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-26 11:15:41 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:19:28 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:19:08 Piotr Czech

Edycja

2021-05-19 10:18:57 Piotr Czech

Edycja

2020-07-21 11:26:51 Piotr Czech

Edycja

2020-05-18 15:27:59 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:27:09 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:26:31 Robert Jarek

Edycja

2020-05-18 15:19:37 Robert Jarek

Edycja

2019-07-08 09:47:54 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:37:49 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:37:26 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-04 12:36:46 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-01-31 14:22:19 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-24 11:41:39 Łukasz Podsiadło

Edycja

2017-08-03 14:03:23 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-08-03 08:49:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-08-03 08:46:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-05-08 15:22:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-05-08 15:21:33 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-01-24 14:28:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2016-04-26 08:15:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:37:55 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:27:22 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:25:52 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:12:17 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:11:47 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-03-12 12:07:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-01-30 14:45:34 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-01-30 14:45:00 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-08-28 09:10:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:07:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:05:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:05:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:03:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:02:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:01:25 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:01:12 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:00:50 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 15:00:28 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 14:59:24 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-03-16 14:56:33 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-18 13:51:49 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:09:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:09:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:08:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:07:45 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:07:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:05:46 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:04:45 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:04:32 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:03:15 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 12:02:43 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-03 11:50:24 Łukasz Podsiadło

Edycja

2010-01-13 09:45:11 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-20 09:42:44 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:55:40 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:54:48 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:53:20 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:52:37 Łukasz Podsiadło

Aktywacja

2008-03-17 12:52:30 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:45:46 Łukasz Podsiadło

Deaktywacja

2008-03-17 12:45:18 Łukasz Podsiadło

Aktywacja

2008-03-17 12:44:16 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 12:41:30 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

21298

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2008-03-17 12:41:30

Osoba wytwarzająca informację

Paweł Kopczyński

Czas publikacji

2008-03-17 12:41:30

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło