Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 564 579 952,00 zł i obejmują:

 

A. AKTYWA TRWAŁE

542 660 436,20

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 342 575,90

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

541 733 855,78

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

15 400,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

568 604,52

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

21 919 515,80

       

I.

Zapasy

1 224 148,22

II.

Należności krótkoterminowe

11 680 598,03

III.

Inwestycje krótkoterminowe

8 716 195,47

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

298 574,08

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

D. Udziały (akcje) własne       0,00

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-02 09:18:25 Łukasz Podsiadło

Edycja

2021-07-02 09:17:51 Łukasz Podsiadło

Edycja

2020-06-10 12:20:36 Robert Jarek

Edycja

2019-05-16 07:34:59 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-02 10:00:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-07-05 09:23:34 Łukasz Podsiadło

Edycja

2016-07-06 08:28:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:11:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:10:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-05-12 13:08:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-06-03 09:06:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-06-11 08:28:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-05-16 09:24:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-06-02 13:40:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:19:09 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:18:54 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

12651

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wytwarzająca informację

Beata Stankiewicz

Czas publikacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło