Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 557 644 769,04 zł i obejmują:

 

 

A. AKTYWA TRWAŁE

531 559 681,35

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 286 903,33

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

530 527 082,92

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

15 400,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

730 295,1

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

26 085 087,69

       

I.

Zapasy

1 512 727,53

II.

Należności krótkoterminowe

12 416 341,13

III.

Inwestycje krótkoterminowe

11 682 817,41

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

473 201,62

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

 

D. Udziały (akcje) własne       0,00

300209,46
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-05-30 11:32:08 Łukasz Podsiadło

Edycja

2022-06-22 13:55:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2022-06-22 13:52:17 Łukasz Podsiadło

Edycja

2021-07-02 09:18:25 Łukasz Podsiadło

Edycja

2021-07-02 09:17:51 Łukasz Podsiadło

Edycja

2020-06-10 12:20:36 Robert Jarek

Edycja

2019-05-16 07:34:59 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-02 10:00:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-07-05 09:23:34 Łukasz Podsiadło

Edycja

2016-07-06 08:28:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:11:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:10:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-05-12 13:08:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-06-03 09:06:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-06-11 08:28:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-05-16 09:24:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-06-02 13:40:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:19:09 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:18:54 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

13706

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wytwarzająca informację

Beata Stankiewicz

Czas publikacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło