Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 563 663 418,62 zł i obejmują:

 

A. AKTYWA TRWAŁE

531 621 032,47

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 293 951,30

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

530 604 748,41

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

15 400,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

706 932,76

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

32 042 386,15

       

I.

Zapasy

976 759,91

II.

Należności krótkoterminowe

13 803 891,73

III.

Inwestycje krótkoterminowe

16 961 525,05

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

300 209,46

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

 

D. Udziały (akcje) własne       0,00

300209,46
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-22 13:55:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2022-06-22 13:52:17 Łukasz Podsiadło

Edycja

2021-07-02 09:18:25 Łukasz Podsiadło

Edycja

2021-07-02 09:17:51 Łukasz Podsiadło

Edycja

2020-06-10 12:20:36 Robert Jarek

Edycja

2019-05-16 07:34:59 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-02 10:00:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-07-05 09:23:34 Łukasz Podsiadło

Edycja

2016-07-06 08:28:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:11:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:10:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-05-12 13:08:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-06-03 09:06:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-06-11 08:28:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-05-16 09:24:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-06-02 13:40:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:19:09 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:18:54 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

13097

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wytwarzająca informację

Beata Stankiewicz

Czas publikacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło