Podstawowe dane

STATUS PRAWNY :

Oznaczenie formy prawnej Spółka Akcyjna
Firma, pod którą spółka działa Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Skrót firmy

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Dane o rejestracji Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba kraj Polska, województwo śląskie, miasto Sosnowiec
Adres ul. Ostrogórska 43, 41 – 200 Sosnowiec
KRS 0000216608
NIP 644-001-13-82
REGON 270544618
Numer konta bankowego

ING Bank Śląski w Katowicach

Oddział Sosnowiec

90 1050 1360 1000 0008 0000 0622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość kapitału zakładowego - 230.522.130,00 zł

Wysokość kapitału wplaconego - 230.522.130,00

 

 

ORGANY SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze :

- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

2. Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy

Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Czechowska-Kopeć

Sekretarz - Małgorzata Pypno

Członek - Łukasz Komoniewski

Członek - Rafał Mańka

 

3. Zarząd

 

Prezes Zarządu - Paweł Kopczyński

Członek Zarządu - Iwona Nawrocka

 

Prokurenci

 

Beata Stankiewicz - Główny Księgowy

Maciej Gryboś - Główny Specjalista ds. sanitarnych

 

 

 

 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

 1.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2.  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 3.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 4.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 5.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 6.  Transport drogowy towarów  (PKD 49.41.Z)
 7.  Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
 8.  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 9.  Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 10.  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 11.  Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

 

 

 

 

Członek - Łukasz Komoniewski
Małgorzata Pypno
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-21 10:42:04 Łukasz Podsiadło

Edycja

2022-01-11 12:55:37 Piotr Czech

Edycja

2020-06-10 12:37:47 Piotr Czech

Edycja

2020-06-08 09:11:53 Piotr Czech

Edycja

2020-06-08 09:00:44 Piotr Czech

Edycja

2020-06-08 08:53:14 Piotr Czech

Edycja

2020-02-18 12:14:10 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-09-02 08:17:05 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-06-11 08:53:52 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-03-04 08:33:38 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-09-26 14:03:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2018-07-24 11:38:56 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-01-24 07:55:29 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-08-03 08:42:17 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-02-08 13:26:28 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-01-24 14:27:15 Jakub Zarzycki

Edycja

2016-12-08 08:30:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2016-07-05 13:26:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-07-15 13:18:37 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-07-15 13:05:47 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-07-15 13:05:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:05:22 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-01-29 12:04:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-01-24 14:55:58 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-11-04 11:40:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-02-10 10:04:25 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-10-14 12:01:10 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-10-14 11:59:47 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-10-14 08:20:35 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-10-14 08:18:28 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-20 09:37:46 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-20 09:36:45 Łukasz Podsiadło

Usunięcie załącznika

2008-11-20 07:24:32 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-11-20 07:19:16 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-07-03 08:49:29 Łukasz Podsiadło

Edycja

2008-03-17 13:00:29 Łukasz Podsiadło

Edycja

2007-02-08 11:33:11 Łukasz Podsiadło

Usunięcie załącznika

2007-02-08 11:32:39 Łukasz Podsiadło

Edycja

2007-02-08 11:30:26 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

22407

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2007-02-08 11:30:26

Osoba wytwarzająca informację

Magdalena Pochwalska

Czas publikacji

2007-02-08 11:30:26

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło