Taryfy obowiązujące do 27.02.2020

 

Decyzją Nr. GL.RET.070.7.44.2018.EK z dnia 24.04.2018 zatwierdzono przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.  z 2017r. poz.328 z późn. zm.)  Taryfa  wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. z dniem 25.05.2018r.

link do taryfy

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-20 14:45:18 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-05-18 12:33:57 Jakub Zarzycki

Edycja

2018-05-18 12:33:38 Jakub Zarzycki

Edycja

2018-05-18 12:33:22 Jakub Zarzycki

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2286

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2018-05-18 12:33:22

Osoba wytwarzająca informację

Iwona Nawrocka

Czas publikacji

2018-05-18 12:33:22

Osoba wprowadzająca informację

Jakub Zarzycki