Zawieranie umów

Sposób załatwiania spraw związanych z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Informacje ogólne:

Sprawy związane z zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można załatwić osobiście w Biurze Obsługi Klienta:

Czynne: poniedziałki: 7.00-17.00, od wtorku do piątku 7.00-15.00.

e-mail: fes@rpwik.sosnowiec.pl

Wszystkie wnioski wymienione niżej są dostępne w Biurze Obsługi Klienta bądź na stronie www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania.

 

 1. Klient korzystający z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków dostarcza (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek dla osób fizycznych (gospodarstwa domowe):

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania nieruchomości – w przypadku zmiany odbiorcy,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy,
 • zgoda współwłaścicieli do podpisania umowy – w przypadku współwłasności,
 • oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej.

Wniosek dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości,

Kto może zawrzeć umowę:

 • właściciel,
 • współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,
 • najemca, dzierżawca – za zgodą właściciela,
 • osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,
 • zarządca nieruchomości,
 • osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

 1. Klienci zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla budynku wielolokalowego na zasadach przewidzianych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028) dostarczają (osobiście, listownie lub mailowo) do siedziby Spółki wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz główny:

Wodomierz główny - wniosek dla osób fizycznych:

 • nr Księgi Wieczystej, akt własności lub dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,
 • oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028),
 • wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

Wodomierz główny - wniosek dla osób prawnych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • nr Księgi Wieczystej, akt własności lub dokument potwierdzający zarząd nad nieruchomością,
 • upoważnienie od właścicieli w przypadku współwłasności,
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza i podwodomierzy lokatorskich na dzień przekazania nieruchomości,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego kontrahenta,
 • oświadczenie zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U z 2020 r. poz. 2028)
 • wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne.

Kto może zawrzeć umowę:

 • właściciel,
 • współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,
 • zarządca nieruchomości.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wodomierz w lokalu wraz z dokumentami:

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób fizycznych:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z lokalu (do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu,
 • akt zgonu w przypadku śmierci poprzedniego odbiorcy,
 • zgoda współwłaściciela do podpisania umowy – w przypadku współwłasności.

Wodomierz w lokalu - wniosek dla osób prawnych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców:

 • Nr Księgi Wieczystej nieruchomości, akt własności lub inny dokument stwierdzający prawo do korzystania z lokalu (do wglądu),
 • protokół zdawczo odbiorczy z odczytami wodomierza na dzień przekazania lokalu,
 • zgoda współwłaściciela do podpisania umowy – w przypadku współwłasności.

Kto może zawrzeć umowę dla lokalu:                                                                      

 • właściciel,
 • współwłaściciel – może być wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli,
 • najemca – za zgodą właściciela lub zarządcy,
 • osoba upoważniona przez właściciela lub wyznaczona przez sąd,
 • zarządca nieruchomości.
 
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-30 14:36:20 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-07-05 13:16:49 Łukasz Podsiadło

Edycja

2019-02-11 13:01:55 Łukasz Podsiadło

Edycja

2011-04-01 13:28:35 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:07:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:05:28 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:04:27 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:03:24 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:01:46 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 13:00:57 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:59:34 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:58:31 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:58:05 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:57:52 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:57:35 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:56:58 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:56:31 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:55:36 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:55:22 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:54:02 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:53:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:51:34 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:49:39 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:47:58 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:47:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:45:22 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:44:28 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:43:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:43:23 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:43:05 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:42:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:39:27 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:38:53 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:36:58 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:36:36 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:36:06 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:35:19 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:34:53 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:34:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:33:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:31:56 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:31:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:31:19 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:30:27 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:30:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:29:42 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:28:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:27:25 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:26:29 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:25:06 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:24:16 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:23:48 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:23:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:22:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:21:50 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:20:56 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:18:35 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:17:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:16:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:16:20 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:15:54 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:15:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:15:17 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:14:59 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:14:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:13:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:12:30 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:12:05 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:11:20 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:11:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:09:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:06:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:06:37 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:05:52 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-04-01 12:03:01 Jakub Zarzycki

Edycja

2003-08-21 08:22:37 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 19:36:24 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 19:32:21 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 14:45:04 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 14:42:54 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 14:40:13 Adam Bury

Aktywacja

2003-08-20 14:40:05 Adam Bury

Edycja

2003-08-20 14:32:00 Adam Bury

Utworzenie

Liczba odwiedzin

8794

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2003-08-20 14:32:00

Osoba wytwarzająca informację

Iwona Nawrocka

Czas publikacji

2003-08-20 14:32:00

Osoba wprowadzająca informację

Adam Bury