index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje o przedsiębiorstwie -> Rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

 1. Zasady prowadzenia przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy:

  1) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983r. (Dz. U. Nr 97/2006, poz. 673 j.t. z późn. zm.) ,
  2) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz.1243 z późniejszymi zmianami),
  4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

 2. Wykaz rejestrów i archiwów :
 • rejestr korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • rejestr reklamacji,
 • rejestr zawieranych umów,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr pełnomocnictw,
 • rejestr zarządzeń,
 • repertorium spraw sądowych,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencja odpadów,
 • archiwum zakładowe (składnica akt).

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Jakub Zarzycki 2011-04-04  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Jakub Zarzycki 2011-04-04 12:46  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jakub Zarzycki 2017-01-24 14:29  Historia zmian