Podłączenie do sieci

 

 

Tryb postępowania przy nowym podłączeniu do sieci wodociągowo - kanalizacyjnejETAP 1 - Wydanie warunków technicznych

Odpowiedzialny – Dział Techniczny, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349.


1. Złożenie wniosku (wraz z załącznikami) o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).

2. Wydanie Wnioskującemu warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

3. Wydanie Wnioskującemu druku: umowa włączenia przyłącza do sieci Przedsiębiorstwa lub umowa włączenia sieci do sieci Przedsiębiorstwa. (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania)

4. Złożenie w siedzibie przedsiębiorstwa podpisanej umowy jak pkt. 4.

 

ETAP 2 – Uzgodnienie projektu

Odpowiedzialny – Dział Techniczny, pokój nr 85, 87, Tel.: 381, 349.

 

1. Złożenie podania o uzgodnienie projektu technicznego wraz z dwoma egzemplarzami projektu technicznego podłączenia obiektu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

2. Uzgodnienie projektu technicznego wraz z informacją o konieczności zlecenia:

a) nadzoru technicznego

b) wcinki do sieci wodociągowej

3. Wydanie Wnioskującemu uzgodnienia projektu.

 

ETAP 3 - Włączenie obiektu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Odpowiedzialny – Dział Sieci Wodociągowej, pokój nr 3, Tel.: 337.

Odpowiedzialny – Dział Sieci Kanalizacyjnej, pokój nr 12, Tel.: 377.

Odpowiedzialny – Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Sala Obsługi Klienta, Tel.: 319.

 

1. Złożenie zlecenia wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz pełnienie nadzoru technicznego (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania) wraz z wnioskiem o umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wzory umów dostępne są w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania).

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza, wykonanie wcinki przyłącza wodociągowego oraz montaż wodomierza.

 

 
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-03 10:45:44 Łukasz Podsiadło

Edycja

2013-04-05 09:54:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:31:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:29:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:16:38 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:16:00 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:15:39 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:09:03 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:08:37 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 11:00:56 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:57:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:57:25 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:57:00 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:56:49 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:56:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:52:38 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:50:31 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:46:43 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:37:29 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:29:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:28:56 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:28:37 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:28:14 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:27:20 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:25:59 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:23:38 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:23:10 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:07:12 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:06:51 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-03-17 10:05:38 Jakub Zarzycki

Utworzenie

Liczba odwiedzin

7455

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2011-03-17 10:05:38

Osoba wytwarzająca informację

Andrzej Kajca

Czas publikacji

2011-03-17 10:05:38

Osoba wprowadzająca informację

Jakub Zarzycki