index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje dla klientów -> Rekrutacja

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska


1) Młodszy elektromonter - kierowca

 

Nazwa stanowiska: Młodszy elektromonter - kierowca

Dział: TE

Liczba etatów: 2

Opis stanowiska:

Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego instalacji, urządzeń w obiektach infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Naprawa, konserwacja, eksploatacja, obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i AKPiA.

Zakres obowiązków:

Utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz automatyki w pełnej sprawności technicznej. Serwis maszyn i urządzeń, zapobieganie ewentualnym awariom. Nadzór nad systemami utrzymania ruchu oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji hydroforowych. Szybkie reagowanie na awarie instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA. Demontaż, montaż oraz wykonywanie napraw, remontów, konserwacji instalacji i sprzętu elektrycznego, energetycznego i  AKPiA.

Planowany termin zatrudnienia: IV kwartał 2018 r.

Wykształcenie: Zawodowe specjalność: elektrotechnika, energetyka, elektronika, automatyka lub pokrewne).

Szczególne uprawnienia : Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne SEP -G1/E 20kV. Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie zawodowe: Rok w zakresie zadań

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Zręcznościowe, manualne, dobry poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy; analiza rozpoznawcza na podst. poziomie

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”


 

 

2) Sezonowy pomocnik montera sieci wodociągowej

 

Nazwa stanowiska: Sezonowy pomocnik montera sieci wodociągowej

Dział: TR

Liczba etatów:20

Opis stanowiska: Sezonowa pomoc przy wymianie sieci i armatury wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2018-14.12.2018 (uzależniony od warunków atmosferycznych-sukcesywnie)

Wykształcenie: Min. zawodowe

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”3)Kierowca pon. 3,5 t - monter konserwator sieci wodociągowej

Nazwa stanowiska: Kierowca pon. 3,5 t -  monter  konserwator sieci wodociągowej

Dział: Dział eksploatacji sieci wodociągowej

Liczba etatów: 1 na zastępstwo

Zakres obowiązków: Kierowanie i bieżąca eksploatacja powierzonego pojazdu. Eksploatacja, konserwacja i usuwanie awarii na sieci wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Prawo jazdy kategorii B, kurs montera sieci wod-kan

Doświadczenie zawodowe: Min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu pojazdami

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Min. 1 rok doświadczenia jako pomocnik montera

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

4) Inspektor nadzoru

 

Nazwa stanowiska: Inspektor nadzoru

Dział: TT

Liczba etatów:1

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

Uzgadnianie dokumentacji projektowej, nadzór na budowie, rozliczanie budowy


Planowany termin zatrudnienia: od zaraz

Wykształcenie: Wyższe techniczne - inżynieria sanitarna lub budowlana


Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Biegła obsługa komputera, prawo jazdy, wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wod-kan i konstrukcji budowalnej


Doświadczenie w danej dziedzinie: Min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa:  Samodzielność, zdyscyplinowanie

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

 

5) Mistrz – inspektor nadzoru ds. wykonawstwa

 

Nazwa stanowiska: Mistrz – inspektor nadzoru ds. wykonawstwa
Dział: TR
Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Prowadzenie robót remontowych i inwestycyjnych sieci wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Lipiec 2018

Wykształcenie: Wyższe techniczne
Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Uprawnienia budowlane w zakresie samodzielnego kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
Doświadczenie w danej dziedzinie: Min. 5 lat w zakresie zadań
Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy, analiza rozpoznawcza na zaawansowanym poziomie, samodzielność


 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

6) Pomocnik montera-konserwatora sieci kanalizacyjnej - kierowca

 

Nazwa stanowiska: Pomocnik montera-konserwatora sieci kanalizacyjnej - kierowca

Dział: Dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków:

1.    Przyjmowanie zleceń dotyczących czyszczenia, napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
2.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych ze sprawdzaniem sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia,
3.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z kontrolą nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej,
4.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z czyszczeniem, naprawami lub wymianami elementów sieci kanalizacyjnej.
5.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy sanitarnych metodą wykopową,
6.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,
7.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z remontami studni,
8.    Współudział (pomoc) w wykonaniu wcinek (włączanie przyłącza lub odcinka sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej),
9.    Współudział (pomoc) w montowaniu przepływomierzy,
10.    Zgłaszanie potrzeb remontowych oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Planowany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2018 r.

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie zawodowe: Niewymagane

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

7) Ślusarz narzędziowy

 

Nazwa stanowiska: Ślusarz narzędziowy

Dział: TM

Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Prowadzenie w całości spraw związanych z narzędziownią. Przyjmowanie, wydawanie, ewidencjonowanie wypożyczeń, zwrot narzędzi

Zakres obowiązków: Przyjmowanie narzędzi na stan i prowadzenie ich ewidencji oraz jej uzgadnianie z działem FKF . Wprowadzanie narzędzi do systemu „Narzędziownia” i bieżąca aktualizacja danych. Trwałe znakowanie narzędzi i elektronarzędzi. Konserwowanie i naprawa narzędzi. Analiza, kwalifikowanie i wnioskowanie narzędzi do likwidacji oraz naprawa w serwisach.

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz

Wykształcenie: Zawodowe kierunkowe

Szczególne uprawnienia : Uprawnienia do obsługiwanego sprzętu specjalistycznego

Doświadczenie zawodowe: Min. 5 lat w zakresie zadań

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Zręcznościowe, manualne, podstawowy poziom analizy rozpoznawczej, dobry poziom wiedzy zawodowej

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

8)Monter sieci wodociągowej

 

Nazwa stanowiska: Monter sieci wodociągowej

Dział: TR

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków: Wymiana sieci i armatury wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz, na zastępstwo

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Kurs montera sieci wod-kan

Doświadczenie zawodowe: Min. 3 lata doświadczenia w zakresie zadań

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, analiza rozpoznawcza na średniozaawansowanym poziomie, dobry poziom wiedzy zawodowej, samodzielność, organizacja czasu pracy, współpraca w zespole

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

9) Pomocnik operatora urządzeń oczyszczalni ścieków

Nazwa stanowiska: Pomocnik operatora urządzeń oczyszczalni ścieków

Dział:DO

Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Bieżąca obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, naprawa, konserwacja, remont urządzeń
Zakres obowiązków: Utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń poprzez pomoc przy wykonywaniu prac konserwacyjnych (smarowanie, wymiana oleju), prac naprawczych (wymiana zużytych części), prac związanych z okresowym czyszczeniem urządzeń (mieszadła, pompy), utrzymanie porządku i czystości na obiekcie, okresowe czyszczenie zbiorników i urządzeń.

Planowany termin zatrudnienia: od zarazWykształcenie: Minimum zawodowe

Doświadczenie zawodowe: Nie wymagane

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Umiejętność pracy w zespole, wiedza branżowa warunkująca prawidłową realizację zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna nie odsyła dokumentów CV, listów motywacyjnych osób ubiegających się o pracę. Dokumenty nie odebrane w ciągu trzech miesięcy zostaną zniszczone. 
 


Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Halina Oleksy 2011-03-08  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Jakub Zarzycki 2011-03-08 09:31  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jakub Zarzycki 2018-09-24 10:58  Historia zmian