index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje dla klientów -> Rekrutacja

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska


1) Młodszy elektromonter - kierowca

 

Nazwa stanowiska: Młodszy elektromonter - kierowca

Dział: TE

Liczba etatów: 2

Opis stanowiska:

Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego instalacji, urządzeń w obiektach infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Naprawa, konserwacja, eksploatacja, obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i AKPiA.

Zakres obowiązków:

Utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz automatyki w pełnej sprawności technicznej. Serwis maszyn i urządzeń, zapobieganie ewentualnym awariom. Nadzór nad systemami utrzymania ruchu oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji hydroforowych. Szybkie reagowanie na awarie instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA. Demontaż, montaż oraz wykonywanie napraw, remontów, konserwacji instalacji i sprzętu elektrycznego, energetycznego i  AKPiA.

Planowany termin zatrudnienia: IV kwartał 2018 r.

Wykształcenie: Zawodowe specjalność: elektrotechnika, energetyka, elektronika, automatyka lub pokrewne).

Szczególne uprawnienia : Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne SEP -G1/E 20kV. Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie zawodowe: Rok w zakresie zadań

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Zręcznościowe, manualne, dobry poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy; analiza rozpoznawcza na podst. poziomie

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”


 

2) Inspektor nadzoru

 

Nazwa stanowiska: Inspektor nadzoru

Dział: TT

Liczba etatów:1

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

Uzgadnianie dokumentacji projektowej, nadzór na budowie, rozliczanie budowy


Planowany termin zatrudnienia: od zaraz

Wykształcenie: Wyższe techniczne - inżynieria sanitarna lub budowlana


Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Biegła obsługa komputera, prawo jazdy, wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wod-kan i konstrukcji budowalnej


Doświadczenie w danej dziedzinie: Min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa:  Samodzielność, zdyscyplinowanie

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

 

3) Mistrz – inspektor nadzoru ds. wykonawstwa

 

Nazwa stanowiska: Mistrz – inspektor nadzoru ds. wykonawstwa
Dział: TR
Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Prowadzenie robót remontowych i inwestycyjnych sieci wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Lipiec 2018

Wykształcenie: Wyższe techniczne
Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Uprawnienia budowlane w zakresie samodzielnego kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
Doświadczenie w danej dziedzinie: Min. 5 lat w zakresie zadań
Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy, analiza rozpoznawcza na zaawansowanym poziomie, samodzielność


 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

4) Pomocnik montera-konserwatora sieci kanalizacyjnej - kierowca

 

Nazwa stanowiska: Pomocnik montera-konserwatora sieci kanalizacyjnej - kierowca

Dział: Dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków:

1.    Przyjmowanie zleceń dotyczących czyszczenia, napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
2.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych ze sprawdzaniem sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia,
3.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z kontrolą nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej,
4.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z czyszczeniem, naprawami lub wymianami elementów sieci kanalizacyjnej.
5.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy sanitarnych metodą wykopową,
6.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,
7.    Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z remontami studni,
8.    Współudział (pomoc) w wykonaniu wcinek (włączanie przyłącza lub odcinka sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej),
9.    Współudział (pomoc) w montowaniu przepływomierzy,
10.    Zgłaszanie potrzeb remontowych oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Planowany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2018 r.

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie zawodowe: Niewymagane

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

5)Monter sieci wodociągowej

 

Nazwa stanowiska: Monter sieci wodociągowej

Dział: TR

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków: Wymiana sieci i armatury wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz, na zastępstwo

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Kurs montera sieci wod-kan

Doświadczenie zawodowe: Min. 3 lata doświadczenia w zakresie zadań

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, analiza rozpoznawcza na średniozaawansowanym poziomie, dobry poziom wiedzy zawodowej, samodzielność, organizacja czasu pracy, współpraca w zespole

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

 

6) Kierowca pon. 3,5 t - pomocnik montera konserwatora sieci wodociągowej


Nazwa stanowiska: Kierowca pon. 3,5 t -  pomocnik montera  konserwatora sieci wodociągowej

Dział: Dział eksploatacji sieci wodociągowej

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków: Kierowanie i bieżąca eksploatacja powierzonego pojazdu. Eksploatacja, konserwacja i usuwanie awarii na sieci wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Prawo jazdy kategorii B

Doświadczenie zawodowe: Min. 3 lata doświadczenia

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

7. Mł. Inspektor nadzoru branżowego ds. sieci kanalizacyjnej

 

Nazwa stanowiska: Mł. Inspektor nadzoru branżowego ds. sieci kanalizacyjnej

Dział: TK

Liczba etatów:1

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

- Opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci i urządzeń kanalizacyjnych  w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,

- Pełnienie nadzorów specjalistycznych przy realizacji przyłączy, sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- Udział w przekazywaniu placów budów i odbiorach końcowych,

- Odbiory techniczne przyłączy i sieci kanalizacyjnych,

- Weryfikacja geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- Nadzór i rozliczanie umowy na usuwanie awarii wykonywanych systemem zleconym oraz odbiory terenu (w tym zajęcia pasa drogowego) po usuniętych awariach oraz umowy na odtworzenie nawierzchni,

- Pełnienie nadzorów specjalistycznych w czasie budowy wszelkiego rodzaju urządzeń podziemnych i naziemnych nie będących własnością Spółki, a w szczególności: magistrali sieci ciepłowniczych, sieci gazowych i energetycznych, linii teletechnicznych, dróg lokalnych i modernizowanych ulic, linii tramwajowych, szlaków PKP,

- Udział w aktualizacji mapy cyfrowej i przekazywanie danych do TI w celu naniesienia na mapę,

- Analiza wyników inspekcji tv sieci,

- Opisywanie faktur pod względem merytorycznym prowadzonych przez dział umów  i terminowe ich przekazywanie do FKF.


Planowany termin zatrudnienia: listopad 2018

Wykształcenie: Wyższe techniczne


Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych


Doświadczenie w danej dziedzinie: Min. 3 lata w zakresie zadań


Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Dobry poziom wiedzy merytorycznej, współpraca w grupie, organizacja pracy, analiza rozpoznawcza na zaawansowanym poziomie, samodzielność

 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

8. Kierowca pow. 3,5 t - pomocnik montera - konserwatora sieci wodociągowej

Nazwa stanowiska: Kierowca pow. 3,5 t - pomocnik montera - konserwatora sieci wodociągowej

Dział: Dział eksploatacji sieci wodociągowej

Liczba etatów:1

Zakres obowiązków: Kierowanie i bieżąca eksploatacja powierzonego pojazdu. Eksploatacja, konserwacja i usuwanie awarii na sieci wodociągowej

Planowany termin zatrudnienia: Od zaraz

Wykształcenie: Zawodowe

Szczególne uprawnienia : Prawo jazdy kategorii C, świadectwo kwalifikacji zawodowej

Doświadczenie zawodowe: Min. 3 lata doświadczenia

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole

 
W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

9. Pomocnik ds. eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kierowca pon. 3,5t.

Nazwa stanowiska: Pomocnik ds. eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kierowca pon. 3,5t.
Dział: TK

Liczba etatów:1

Opis stanowiska i zakres obowiązków:
1.     Przyjmowanie zleceń dotyczących czyszczenia, napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
2.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych ze sprawdzaniem sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia,
3.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z kontrolą nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej,
4.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z czyszczeniem, naprawami lub wymianami elementów sieci kanalizacyjnej.
5.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy sanitarnych metodą wykopową,
6.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z naprawami odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,
7.     Współudział (pomoc) w zakresie prac związanych z remontami studni,
8.     Współudział (pomoc) w wykonaniu wcinek (włączanie przyłącza lub odcinka sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej),
9.     Współudział (pomoc) w montowaniu przepływomierzy,
10.    Zgłaszanie potrzeb remontowych oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowości.
11.    Współudział (pomoc) w pobieraniu prób ścieków oraz odpadów płynnych i nieczystości ciekłych do badań.
12.    Konserwowanie i zabezpieczanie sprzętu i narzędzi oraz utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
13.    Ogólny przegląd wizualny pojazdu i urządzeń wykonywanie obsługi OC pojazdu,
14.    Renowacja nawierzchni na terenach zielonych.
15.    Dbałość i odpowiednie zabezpieczanie mienia Spółki.

Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019


Wykształcenie : zawodowe

Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w danej dziedzinie: niewymagane

Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Manualne, zręcznościowe, organizacja pracy, współpraca w zespole
 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna nie odsyła dokumentów CV, listów motywacyjnych osób ubiegających się o pracę. Dokumenty nie odebrane w ciągu trzech miesięcy zostaną zniszczone. 
 

W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43 na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.”


Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Halina Oleksy 2011-03-08  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Jakub Zarzycki 2011-03-08 09:31  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jakub Zarzycki 2019-01-17 13:28  Historia zmian