index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje o przedsiębiorstwie -> Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 562 469 964,37 zł i obejmują:

 

A. AKTYWA TRWAŁE

521 552 969,31

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 874 374,16

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

520 228 737,66

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

29 663,68

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

420 193,81

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

40 916 995,06

       

I.

Zapasy

600 333,61

II.

Należności krótkoterminowe

13 660 255,80

III.

Inwestycje krótkoterminowe

26 401 500,65

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

254 905,00

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

D. Udziały (akcje) własne     0,00Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Beata Stankiewicz 2009-05-21  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Łukasz Podsiadło 2009-05-21 08:18  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jakub Zarzycki 2018-07-02 10:00  Historia zmian