index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje o przedsiębiorstwie -> Podstawowe dane

STATUS PRAWNY :

Oznaczenie formy prawnej Spółka Akcyjna
Firma, pod którą spółka działa Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Skrót firmy

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Dane o rejestracji Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba kraj Polska, województwo śląskie, miasto Sosnowiec
Adres ul. Ostrogórska 43, 41 – 200 Sosnowiec
KRS 0000216608
NIP 644-001-13-82
REGON 270544618
Numer konta bankowego

ING Bank Śląski w Katowicach

Oddział Sosnowiec

90 1050 1360 1000 0008 0000 0622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość kapitału zakładowego - 230.522.130,00 zł

Wysokość kapitału wplaconego - 230.522.130,00

 

 

ORGANY SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze :

- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

2. Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy

Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Czechowska-Kopeć

Sekretarz - Małgorzata Pypno

Członek - Kazimierz Karolczak

Członek - Grzegorz Trela

 

3. Zarząd

 

Prezes Zarządu - Magdalena Pochwalska

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Majewski

Członek Zarządu – Główny Księgowy- Beata Stankiewicz

Członek Zarządu - Iwona Nawrocka

 

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

 

 

 1.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2.  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 3.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 4.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 5.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 6.  Transport drogowy towarów  (PKD 49.41.Z)
 7.  Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
 8.  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 9.  Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 10.  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 11.  Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

 

 

 

 

Kazimierz Karolczak


Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Magdalena Pochwalska 2007-02-08  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Łukasz Podsiadło 2007-02-08 11:30  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Jakub Zarzycki 2018-09-26 14:03  Historia zmian